حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

چکیده

بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورترابزار مناسبی بودکه درسال ۱۹۸۵ برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارندداشت.

زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.

معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید،

از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود..

در این تحقیق بر مبنای مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۲-۱- شناسایی فعالیتهای شرکت

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق

۱-۴- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق

۱-۵- سوال یا فرضیه تحقیق

۱-۶- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

۱-۷- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات

۱-۷-۱- فعالیتهای اصلی

۱-۷-۲- فعالیتهای حمایتی

۱-۸- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر

   ۲-۲-۱- ملاحظات مدل پورتر

۲-۲-۲- ارزش افزوده چیست

۲-۲-۳- روش‌های محاسبه ارزش افزوده

۲-۳- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین

۲-۴- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش

۲-۵- حاشیه سود

۲-۶- زنجیره تامین

۲-۷-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش

۲-۸- طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت

۲-۹- ده عامل پیشران در هزینه ها

۲-۱۰- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات

۲-۱۱- چه مواردی هزینه فعالیت های زنجیره ارزشی را تعیین می نمایند

۲-۱۱-۱- محرکهای ساختاری هزینه

۲-۱۱-۲- محرکهای اجرایی هزینه

۲-۱۱-۳- رقابت هزینه ای

۲-۱۱-۳-۱- سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا

۲-۱۱-۳-۲- تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده)

۲-۱۱-۳-۳- اصلاح معایب هزینه های داخلی

۲-۱۲- تجزیه وتحلیل زنجیره ارزش

۲-۱۳- زنجیره ارزش وتجزیه وتحلیل هزینه

۲-۱۴- تعریف زنجیره ارزش به منظورتجزیه وتحلیل هزینه

۲-۱۴-۱- رفتارهزینه ها

۲-۱۵- پیشینه تحقیق

۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی

۲-۱۵-۱-۱- تحلیل زنجیره ارزش درخوشه مبلمان تهران

۲-۱۵-۱-۲- مقاله تاثیرات فناوری اطلاعات برزنجیره ارزش سازمانی

۲-۱۵-۱-۲-۱- برنامه ریزی منابع انسانی چیست

۲-۱۵-۱-۲-۲- تحلیل زنجیره ارزش صنایع فرآوری سیب زمینی استان اردبیل.

۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی

۲-۱۵-۲-۱- نوآوری زنجیره ارزش

۲-۱۵-۲-۲- زنجیره ارزش

۲-۱۵-۲-۳- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی

۳-۲- جامعه آماری

۳-۳- متغیرها

۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات

۳-۵- روایی ابزار

۳-۶- مراحل اجرا

۳-۷- روش محاسباتی

۳-۷-۱- نحوه محاسبه ارزش افزوده
     ۳-۷-۱-۱- روش تفریقی

 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

۴-۱- مقدمه

۴-۱-۱- انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ

۴-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق

۴-۲-۱- مرحله اول تدارکات ورودیها

 

۴-۲-۲- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید

۴-۲-۲-۱- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی

۴-۲-۲-۱-۱- قسمت فلز کاری

۴-۲-۲-۱-۲- قسمت رنگ

۴-۲-۲-۱-۳- قسمت مونتاژ الکتریکی

۴-۲-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی

۴-۲-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

۴-۲-۵- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش

۴-۳- بررسی سوال دوم فرعی

     ۴-۳-۱- مرحله اول : تدارک ورودیها

۴-۳-۲- مرحله دوم: ساخت و تولید

۴-۳-۲-۱- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات

۴=۳-۳- مرحله سوم:تدارکات خروجیها

۴-۳-۴- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش

۴-۳-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

۴-۴- بررسی سوال سوم فرعی

۴-۴-۱- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل

۴-۴-۲- محاسبه در صد هزینه های هر فاز

۴-۴-۳- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول

۴-۴-۴- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مقایسه با دیگر تحقیقات

۵-۲-۱- شرکت خزر برق ساحل

۵-۲-۲- مبلمان خوشه تهران

۵-۲-۳- شرکت خودرو سازی ایران

۵-۲-۴- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل

۵-۲-۵- بهبود مستمر زنجیره های ارزش تأمین

۵-۲-۶- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش

۵-۲-۷- نوآوری در زنجیره ارزش

۵-۲-۸- زنجیره ارزش

۵-۲-۹-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش

۵-۳- محدودیتهای تحقیق

۵-۴- محدودیتهای محقق

۵-۵- پیشنهاد به شرکت خزر برق

۵-۶- پیشنهاد به دیگر محققین

۵-۷- نتیجه گیری

منابع

——————————————————————————-

نوع فایل : Word 2007

تعدا صفحه : ۹۹

قیمت : صلواتی

رمز : www.komakhesabdar.ir

 

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها