حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

افشای اطلاعات حسابداری

افشای اطلاعات مالی:

افشای اطلاعات مالی: یکی از اهداف های عمده گزارشات مالی این است که در مورد تصمیم گیری ها اطلاعات لازم افشا نماید.

برای اینکه بتوان اطلاعات مناسب (و قابل قبول) افشا کرد، باید به پرسش های زیر پاسخ داد:

  1. این اطلاعات را باید به چه کسی داد؟
  2. هدف از ارائه این اطلاعات چیست؟
  3. چه مقدار اطلاعات را باید افشا کرد؟

بدیهی است که تصمیم گیری در مورد شیوه افشای اطلاعات و زمان انتشار آنها اهمیت زیادی دارد، زیرا روش و زمان افشای اطلاعات می تواند بر مفید بودن این اطلاعات اثر بگذارد؛ ولی در مقایسه با تعیین زمان افشای اطلاعات، روش افشا اهمیت کمتری دارد.

اطلاعات را باید به چه کسی داد؟

به گفته هیئت استانداردهای حسابداری مالی:

گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی، بالقوه، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود و آنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام(اعتبار) به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوه ای بخردانه عمل کنند (تصمیم بگیرند).

در مورد افشای اطلاعات به کارکنان، مشتریان، سازمان های دولتی و عموم مردم هم دیدگاه هایی ارائه شده است؛ ولی این گروهها، از نظر دریافت گزارشات مالی و سایر شکل های اطلاعات در رده دوم قرار می گیرند.

تصمیماتی که سرمایه گذاران و بستانکاران اتخاذ می نمایند، به صورت نسبی، روشن، مشخص و تعریف شده است.

اما هدف های مربوط به ارائه اطلاعات به کارکنان، مشتریان و عموم مردم چندان روشن و مشخص نیست.

اگر بتوان سهامداران و سایر سرمایه گذاران را در کانون گروهی قرار داد که مورد توجه قرار داد که برای دستیابی به عملیات مطلوب (در بازارهای کارآی سرمایه) ارائه این اطلاعات لازم است.

معمولا بستانکاران و سازمان های دولتی دارای قدرت لازم هستند تا اطلاعات اضافی و مورد نیاز خود را تامین نمایند.

دادن اطلاعات به گروههای ذی نفع:

در اروپا تمایل دارند که به کارکنان و دولت و نیز به سایر گروه های ذی نفع توجه بشود. در مقایسه با توجهی که به سایر گروه های ذی نفع می شود (در مقایسه با آمریکا) سهامداران و مالکان شرکت ها مورد توجه زیادی قرار نمی گیرند. در نتیجه، ماهیت اطلاعاتی را که باید افشا کرد، تغییر می کند. برای مثال، در فرانسه شرکت ها باید هر سال یک ترازنامه اجتماعی به شورای کار شرکت ارائه کنند.

میزان اطلاعاتی را که باید افشا کرد:

افشا اطلاعات یعنی ارائه اطلاعات در حسابداری، هدف حسابداران ارائه اطلاعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارشات مالی (معمولا در قالب گزارشات سالانه) ارائه می شود. گاهی مفهوم این عبارت باز هم محدودتر می شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت های مالی گنجانده نشده است. موضوع افشار اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی زیر عنوان شناخت و اندازه گیری یا تعیین ارزش اقلام قرار می گیرد. از دقیق ترین دیدگاه، افشای اطلاعات شامل بحث های مدیریت، تجزیه و تحلیل، یادداشت های پیوست صورت های منالی و صورت حساب های مکمل می شود.

نمودار زیر نشات گرفته از استاندارد شماره ۵ از مفاهیم حسابداری مالی، می تواند خلاصه ای از سطح مختلف اطلاعاتی را که باید افشا کرد، ارائه نماید………..

سرفصل مطالب:

افشای اطلاعات مالی
اطلاعات را باید به چه کسی داد
دادن اطلاعات به گروههای ذی نفع
میزان اطلاعاتی را که باید افشا کرد
نمودار افشای اطلاعات
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری ابراز داشت
میزان اطلاعاتی که افشا می شود
استانداردهایی برای افشای اطلاعات
داده های کمی
داده ها یا اطلاعات غیرکمی
افشای اطلاعات الزامی یا اختیاری
تدوین مقررات برای افشای اطلاعات
مشکل اطلاعاتی را که باید افشا کرد
پیش بینی های مالی
سیاستهای حسابداری
تغییرات حسابداری
افشای اطلاعات دباره رویدادهای پس از تهیه صورت های مالی
روشهای افشای اطلاعات
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان های نقدی
واژگان فنی و ارائه شرح تفصیلی
ارائه اطلاعات در پرانتز
ماهیت و هدف یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

————————————————————————–

تعداد صفحه : ۲۲

نوع و سایز فونت : Yagut 14

نوع فایل : PDF + Word

قیمت:

PDF = Free

Word = 1500 t

دانلود فایل pdf:

دانلود

 

خرید فایل ورد:

۱۵۰۰ تومان – خرید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها