حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟وهمچنین، آیا بهبود درفرایند کنترل کیفیت حسابرسی میتواند اعتبار بخشی به صورتهای مالی وبالتبع آن کارائی تصمیمات سرمایه گذاری را  افزایش دهد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۶۸ شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ، در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش ، متغیر کیفیت حسابرسی  برای ۶۸ شرکت در صنعتهای متفاوت با استفاده ازسه معیار شهرت حسابرس و تجربه حسابرس در آن صنعت ودوره تصدی حسابرس اندازه گیری  شده ( همچنین بطور مجزا در دوصنعت داروئی و قطعات خودرو) و از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان های نقد آزاد واحد تجاری و متغیر مدیریت سود نیز با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵  موردارزیابی قرار گرفته . برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. یافته های پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی برارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سودودر نتیجه موجب افزایش کارائی تصمیمات سرمایه گذاری  می شود.

فهرست:

کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرسی

چهارچوب کیفیت حسابرسی

مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی

تقاضا برای کیفیت حسابرسی

عرضه کیفیت حسابرسی

رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی

محصولات کیفیت حسابرسی

حس شهرت حسابرس

تخصص گرایی در صنعت

دوره تصدی حسابرس

تعریف جریان وجوه نقد آزاد

مدیریت سود

مفاهیم مختلف سود

سود

اهداف گزارشگری سود

پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود

فواید سود برای سرمایه گذاران

تئوری نمایندگی

قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان

قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک

هموار سازی سود

انواع هموار سازی سود

حسابداری تعدیلات جامع

حساب سازی

تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی

پژوهش های انجام شده

روش اجرای تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری و پیشنهادات

————————————————–

نوع فایل : PDF

قیمت :‌رایگان

منبع : www.prozhe.com

دانلود


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها