حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

بودجه ریزی دولتی

بخش اول : مفاهیم و اصطلاحات بودجه ای

ç بودجه کل کشور

ç ارکان دستگاه های اجرایی

ç دیون

ç سال مالی

ç    اعتبارات جاری

ç اعتبارات عمرانی

ç دریافتهای دولت

ç سایر منابع تامین اعتبار

ç درآمد عمومی

ç درآمد اختصاصی

ç تفاوت در آمد عمومی و درآمد اختصاصی

ç اعتبار مصوب

ç تخصیص اعتبار

ç تأمین اعتبار

ç هزینه

ç مازاد / کسری

ç تنخواه

ç پیش پرداخت

ç علی الحساب

ç ذیحساب

ç معاون ذیحساب

ç نمایندگی خزانه در استان(خزانه معین استان)

ç امین اموال

ç کار پرداز

ç عامل ذیحساب

ç موافقتنامه:

ç اعتبارات خارج از شمول

ç بودجه یک یا چند دوازدهم

ç اصلاح بودجه

ç متمم بودجه

ç ردیفهای متمرکز بودجه

ç سپرده دولتی

ç اوراق بهادار

ç معاملات دولتی

ç مزایده

ç مناقصه

ç مفهوم تدلیس

بخش دوم : فرایند و تشریح مطالب مربوط به بودجه ریزی

ç فلسفه بودجه،دلایل اصلی پیدایش بودجه

ç واژه شناسی بودجه

ç تعریف بودجه

ç اهم قوانین مالی و محاسباتی مورد استفاده در بودجه ریزی دولتی

ç عناصر اصلی تشکیل دهنده بودجه

ç بودجه به مفهوم ابزار مدیریت

ç سطوح بودجه بندی

ç انواع اعمال دولت

ç بخش عمومی و خصوصی در ایران

ç خصوصیات سازمان های بخش عمومی:

ç بخش خصوصی و تعریف کالای خصوصی

ç بخش عمومی و کالا عمومی (تعریف کالا و خدمات عمومی-ویژگی آنها)

ç تعریف بودجه

ç عناصر تشکیل دهنده بودجه

ç خصوصیات ارقام درآمد

ç خصوصیات ارقام هزینه

ç اثر حقوقی بودجه

ç نقش های بودجه

ç تاریخ تحول بودجه بندی در ایران: (۴مرحله)

ç اصول بودجه

ç دیدگاه های بودجه

ç نقش های چهارگانه بودجه

ç بودجه و برنامه ریزی

ç مراحل یا سیکل بودجه

ç نگاهی اجمالی به فرایند بودجه ریزی دولتی

ç نگاهی اجمالی به فرایند تهیه و تنظیم بودجه

ç نگاهی اجمالی به فرایند تصویب بودجه

ç ویژگیهای تصویب قوانین در مجلس

ç آشنایی با شورای نگهبان

ç çویژگیهای تصویب بودجه

ç بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در چند مرحله صورت  می گیرد

ç çابلاغ قانون بوجه

ç آشنایی اجمالی با مجلس شورای اسلامی و وظایف اصلی نمایندگان

ç چندسوال درباره مجلس

ç آشنایی با کمیسیون های مجلس

ç سؤال و استیضاح و تفاوت آنها

ç بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان

ç مرحله سوم از فرآیند بودجه ریزی در ایران –  اجراءبودجه

ç مهلت  هزینه کرد  اعتبارات جاری و عمرانی  قانون بودجه سال در دستگاه های اجرایی

ç گردش مالی و اسنادی در فرایند اجرای بودجه

ç مراحل قانونی اجرای بودجه در ایران – اجرای بودجه از نظر اداری

ç ملاحظات کلی در خصوص مراحل اجراء بودجه

ç روشهای انعطاف در اجرای بوجه

ç مرحله چهارم از فرآیند بودجه ریزی در ایران –  مرحله نظارت

ç جدول خلاصه انواع نظارت بودجه ای

ç تفریغ بودجه چیست؟

ç طبقه بندی های بودجه

ç انواع هزینه و مخارج دولت از دیدگاه اقتصادی

ç دیون

ç هزینه های سرمایه گذاری و انواع سرمایه گذاری های دولتی

ç روش پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها

ç ترکیب درآمد های عمومی دولت

ç دولت و کسری بودجه

ç منابع تأمین مالى کسر بودجه

ç انواع استقراض از لحاظ زمان و طول مدت وام

ç انواع استقراض از لحاظ محل تأمین وام

ç علل افزایش استقراض

ç اهداف استقراض

ç بار استقراض

ç اثرات مثبت ومنفی قرضه خارجى

ç سازمان‌هاى جهانى قرض‌دهنده

ç مجموعه سوالات چهار گزینه ای

ضمایم: نمونه فرمهای خام موافقتنامه های جاری و عمرانی و دستور العمل راهنمای تکمیل آنها

نوع فایل :‌PDF

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : رایگان

رمز: www.komakhesabdar.ir

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها