حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

دانلود مقاله ارزش افزوده ی حسابرسی داخلی

مقدمه:

تابحال مفهوم ارزش افزوده۲ را در بخش‌های مختلف اقتصاد و خدمات با در نظر گرفتن ماهیت صنعت و فعالیت مربوط در کتب و منابع مختلف درسی مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم اما شاید توجه به نقش و ویژگی واحد حسابرسی داخلی در تولید ارزش افزوده به عنوان یک بخش از اقتصاد جامعه و سازمان، بصورت روشن مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته است لیکن از آنجا که هر محصول تولیدی در هر بخش از فعالیت اقتصادی باید دارای ارزش افزوده مناسب باشد و از طرفی دیگر یک شاخص مناسب برای ارزیابی آن وجود داشته باشد تا جایگاه و ارزش واقعی آن بصورت دقیق و مناسب تبیین گردد حرفه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده لذا بر همین اساس حرفه حسابرسی داخلی نیز بدنبال این موضوع با توجه به خواستگاه انجمن‌های حرفه‌ای و جامعه ذینفعان، اقدام به بررسی و تبیین نقش و جایگاه ارزش افزوده خدمات حسابرسی داخلی بوده است. بدین ترتیب جهت بررسی ارزش افزوده این واحد ابتدا لازم است به تعریف عام مفهوم ارزش افزوده در اقتصاد بپردازیم و پس از آن با بررسی خدمات واحد حسابرسی داخلی به تعریف و تبیین ماهیت ارزش افزوده خدمات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی در سازمان‌ها می‌پردازیم.

ارزش افزوده در تعاریف اقتصادی: ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمام افرادی است که به نوعی در یک واحد تجاری سهیم هستند.

معادله ارزش افزوده:

ارزش افزوده= … + بازده حاصل از سرمایه‌گذاری +  بازده حاصل از اعتباردهندگان +  بازده کارمندان

مطابق با مفهوم ارزش افزوده حسابرسی داخلی که توسط انستیتوی حسابرسان داخلی (IIA)۳: ارائه شده است. این مفهوم به عنوان ارزش ارائه شده توسط حسابرسان داخلی در جهت بهبود فرصت‌ها برای دستیابی به اهداف سازمانی، شناسایی نقاط قابل بهبود در فعالیت‌های عملیاتی، و یا کاهش سطح ریسک و در معرض خطر قرار گرفتن سازمان از طریق دو عامل اطمینان‌بخشی و ارائه خدمات مشاوره می‌باشد. در تعریفی دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسی، حسابرسی داخلی را به عنوان یک مفهوم مستقل، تضمین عینی و فعالیت‌های مشاوره‌ای که به منظور اضافه کردن ارزش و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است تعریف می‌نمایند. این فرآیند به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با آوردن یک رویکرد منظم و نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و ساختار سازمان تطبیق سازی نماید.

اما نباید از نظر دور داشت که فرآیند انجام حسابرسی و برآورد ارزش افزوده آن می‌تواند بطور قابل توجهی از حسابرسی یک بخش با بخش دیگر متفاوت باشد. برای تحلیلگران، این عبارت از توصیف کار حسابرسی که کمک می‌کند تـا مدیریت در بهبود کسب و کـار، به جای اجرای تکالیف اولـیه درخـصـوص تـأیـیـد و مـنـطـبق‌سازی آن بــا سیاست‌ها و روش‌هـا مـورد پـذیــرش قـرار گـرفتـه اقـدام نـمـایـد اگـر چـه ایـن مـوضـوع مـمـکـن اسـت به معنای مـخـالـفـت بـا تـصـمـیـمـات مـأخـوذه تـوسـط مدیریت تـلـقـی شـود بـرای مـثـال، درخـواسـت‌هـای عـاقـلانـه و تـخـصـصـی مـؤثـر حـسـابـرس داخـلـی بـا ارائـه خـدمـات نـوآورانـه بـه بـخـش‌هـای مـخـتـلـف سـازمـان منجر به ایـجـاد ارزش افـزوده بـرای سـازمـان و بـه تـبـع آن بـرای حـسابـرسی داخـلـی خواهـد شـد امـا بـه غـیـر از ارزش افزوده واحد حسابرسی، برای کمک به گسترش درک از مفهوم ارزش افزوده و عوامل ایجاد کننده آن می‌توان گفت که اقتصاددانان امروزی می گویند هر چه در کشور خودتان به عنوان ارزش می افزائید: به عنوان ارزش افزوده تلقی می‌شود به عنوان مثال در زمانی که فساد رایج است، ارائه خدمات حسابرسی در تقویت کنترل‌های داخلی مطابق با بررسی بستر فرهنگی سازمان و تحلیل آن منجر به افزایش ارزش افزوده در سازمان خواهد شد….

نوع فایل : PDF – Word2007

تعداد صفحه : ۱۷

قیمت: رایگان

رمز: www.komakhesabdar.ir

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها