حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

سیستم حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

مقدمه: در چند دهه گذشته ، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن ، نو آوری و دگرگونی های بسیاری را در زمینه های اقتصادی و پازرگانی پدید آورده است .به خوبی آشکار است که حساب داری دولتی نیز طی سالهای اخیر ، پذیرای تحول مثبتی شده و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها ، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد و جهت حرکت سازمانها و دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را به نحو مشخصی ترسیم کند .از سوی دیگر استحکام مبانی مالی ، که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود ، از اهمیت فوق العاده ای برخور دار است و باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد . تحقق این هدف البته نیازمند به کارگماری نیروی انسانی ماهر و کار آمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش تواناییهای علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

فهرست :

بخش اول : تعاریف و کلیات

مقدمه

تعریف حسابداری دولتی

مبنای نظام حسابداری دولتی

مبنای قانونی سیستم حسابداری جدید

اطلاعات تفصیلی

مشخصات کلی نظام حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

معادله حسابداری موسسات آموزشی و تحقیقاتی

حسابهای مستقل

مبنای حسابداری

حسابداری بودجه ای

صورتهای مالی

ضرورت مکانیزه نمودن سیستم حسابداری

بخش دوم : نحوه انتقال اطلاعات مالی از سیستم قدیم به جدید

نحوه افتتاح حسابهای دائمی و شروع سیستم جدید

نحوه افتتاح حسابهای دائمی

افتتاح حساب های دائمی بودجه ای

بخش سوم : سر فصلهای حساب کل

گروه حساب های بودجه ای

گروه حساب های تراز نامه

گروه حساب های در آمد و هزینه

گروه حساب های انتظامی

بخش چهارم :ثبت فعالیتهای مالی

حساب مستقل وجوه جاری

مبنای حسابداری مورد استفاده در حساب مستقل وجوه جاری

ثبت های مربوط به حساب مستقل وجوه جاری

حساب مستقل وجوه عمرانی

کاربرد حساب مستقل وجوه عمرانی

منابع مالی حساب مستقل وجوه عمرانی

ثبتهای مربوط به حساب مستقل وجوه عمرانی

بخش اول : تعاریف و کلیات :

مقدمه

تعریف حسابداری دولتی

مبنای نظام حسابداری دولتی

مبنای قانونی سیستم حسابداری جدید

اطلاعات تفصیلی

مشخصات کلی نظام حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

معادله حسابداری موسسات آموزشی و تحقیقاتی

حسابهای مستقل

مبنای حسابداری

حسابداری بودجه ای

صورتهای مالی

ضرورت مکانیزه نمودن سیستم حسابداری

نوع فایل : PDF

قیمت: رایگان

منبع : پروژه دات کام

رمز فایل زیپ: www.prozhe.com

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها