حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

مقدمه:

بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.

شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و … که در همه جای جهان روی می دهد، زائیده بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانه حقوق و دستمزد است. اگر از مردم بپرسید چرا کار می کنند اکثر آنها خواهند گفت: «به خاطر پول». این نیاز اساسی به پول حائز اهمیت است.

اداره امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرایف سخن می گوید. در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بوده که مدافعان هر روش ادعا می کردند که روش آنان مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                          ۱

ارزیابی کارو شغل                                                                                           ۲

سطوح پرداخت                                                                                               ۳

طراحی یک نظام پرداخت                                                                                  ۳

حقوق چیست؟                                                                                              ۴

مزد یا دستمزد چیست؟                                                                                   ۴

مزد مناسب ویا حقوق مناسب چگونه مزدی است؟                                                ۴

نظریات پرداخت دستمزد                                                                                    ۵

محاسبات حقوق و دستمزد در ادارات آموزش و پرورش                                             ۷

افزایش سنواتی                                                                                               ۸

فوق العاده شغل                                                                                               ۸

فوق العاده سختی                                                                                           ۱۰

سختی کار                                                                                                     ۱۱

فوق العاده جذب                                                                                              ۱۱

همترازی                                                                                                        ۱۲

ارتقا گروه                                                                                                       ۱۳

اضافه کاری                                                                                                    ۱۵

محاسبه نرخ حق التدریس                                                                                ۱۵

مالیات                                                                                                          ۱۶

بیمه خدمات درمانی                                                                                        ۱۶

حق اولاد                                                                                                       ۱۶

ماموریت                                                                                                       ۱۶

میزان حقوق و فوق العاده شغل دارندگان ومدارک کارشناسی ارشد وبالاتر                 ۱۷

برآورد ارتقا گروه                                                                                              ۲۲

اثرات ارتقا در فوق العاده شغل                                                                           ۲۶

اثرات ارتقا گروه در حق جذب                                                                             ۲۷

فوق العاده حق جذب مدیران                                                                             ۲۸

فوق العاده حق جذب کارشناسان                                                                      ۳۰

افزایش سنواتی                                                                                             ۳۱

نوع فایل : Word 2003

تعداد صفحه : ۳۴

قیمت:رایگان 

رمز : www.komakhesabdar.ir

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها