حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مقدمه:
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
فهرست:

مقدمه

 روش حسـابداری

روش نگهـداری حسـاب

حسـاب اختصـاصـی

بـودجـه

تهیـه و تنظیـم بودجه

تصویب بودجه

اجـرای بودجـه

تفــریغ‎ بودجـه

طبقـه بندی بودجـه

فصـل دوم

تعــاریف

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار)

بانک

تنخواه گردان

درآمـدهای پیش بینی شـده

پیش پرداختهـا

مازادبودجه

ذخیره مطالبات قابل وصـول

درآمدها

پیش دریافتها

(بستانکاران)
اسناد پرداختی
ذخیره مطالبات مشـکوک الوصـول

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت

……

————————————————————————

نوع فایل : Word

تعداد صفحه : ۳۳

قیمت : رایگان

رمز فایل :‌www.komakhesabdar.ir

دانلود


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها