حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

اقبـال عمـومـی در جهـان و بـه ویـژه آمریکا به صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به دلیل وجود خصوصیات زیردراین قبیل صندوق ها ست :

۱)  سادگی : یکی از خصوصیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سادگی درســرمــایــه گــذاری بــرای ســرمــایـه گـذاران جـزء می باشد. با توجه به امکان واجباربازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران درهر لحظه قادرند سهـام خـود را بـه فـروش بـرسـانند. همچنین سرمایه گذاران درهرروز می توانند از قیمت واقعی سهم صندوق مطلع گردند.
۲)تنوع در سرمایه گذاری : با توجه به قـــوانـیـــن، ایـــن قـبـیــل صـنــدوق هــا مـجــاز بــه ســرمــایــه گــذاری مـحــدودی در هـر شـرکـت می باشند. لذا پرتفولیوی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دارای ترکیب متنوعی است و این مطلب ریسک سرمایه گذاری در صندوق را به نحو چشم گیری کاهش می دهد.
۳) مدیریت حرفه ای: با عنایت به توانایی مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، این صندوق ها قادر به جذب و استخدام مدیران حرفه ای در زمینه بورس اوراق بهادارو بازارسرمایه واستفاده ازبهترین نرم افزارهای موجود می باشند. بنابراین دراکثر موارد، پرتفولیوی آنان بهترین وضعیت ترکیب سهام را نشان می دهد.
۴)هزینه های معقول: هزینه های خرید و فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، به نسبت نوسانات احتمالی و غیر قابل پیش بینی در خرید و فروش مستقیم سهام، به مراتب پایین تر است.
هزینه های صندوقهای مشترک سرمایه گذاری

هزینه ها بزرگترین مشکل صندوقهای مشترک سرمایه گذاری هستند . بخش بزرگی از بازدهی ها بوسیله هزینه ها  خورده می شوند و در بیشتر موارد علت نا مناسب بودن عملکرد صندوقها همان هزینه های آنها می باشد .
مطلب مورد توجه در این مقوله این  است که صنعت صندوقهای مشترک سرمایه گذاری این هزینه ها را در لابلای پیچیدگیهای مالی و کلمات نامبهم مخفی می کنند . بعضی از منقدان بر این باور هستند که بسیاری از هزینه ها به این علت به این صندوقها تحمیل می شود که بیشتر  سرمایه گذاران متوسط به چرایی پرداختهای خود آگاهی ندارند .

حق الزحمه های دریافتی صندوقها را در دو بخش می توان خلاصه کرد .

۱. هزینه های سالیانه ای که برای عملیات صندوق خرج می شود.

۲.-هزینه های معاملاتی که در هنگام خرید و فروش سهام صندوق پرداخت می شود .

نسبت هزینه

هزینه های جاری صندوق با نسبت هزینه نشان داده می شود و بعضا به نام نسبت هزینه مدیریت نیز خوانده می شود .این نسبت از موارد یر تشکیل شده است .

هزینه استخدام مدیر صندوق

این هزینه که به هزینه مدیریت نطز معروف است چیزی در حدود نیم تا یک درصد متوسط داراییهای صندوق است . اگرچه به ظاهردرآمد بالایی نمی باشد اما همین درآمد است که مدطران این صندوقها را درشمارپردرآمد ترینهای کشور قرار خواهد داد . چند لحظه فکر کنید . یک صندوق کوچک متوسط دارایی معادل ۲۵۰ میلیون دلار دارد و یک درصد آن مبلغ  ۵/۲ میلیون دلار خواهد شد .شما نگران گرسنگی مدیر صندوق نباشید! این مطلب درستی است که هزینه کردن برای مدیریت امری ضروری است اما اینگونه نیست که پرداختی بالا به مدیریت باعث عملکرد بالای صندوق نیز خواهد شد .

هزینه های اداری

هزینه های اداری شامل هزینه های ضروری مثل هزینه های پست ، دفترداری ،سرویس دهی به مشتریان ،تکثیرو غیره می باشد . بعضی از صندوقها در حداقل کردن این هزینه ها مهارت ویژه ای دارند .به هرحال نسبت هزینه از دو در هزار (برای صندوقهای مشترک سرمایه گذاری شاخصی ) تا دو در صد نوسان دارد . صندوقهای مشترک سرمایه گذاری سهام نسبت هزیه ای در دامنه ۳/۱ درصد تا۵/۱ درصد دارند . هزینه صندوقهای مشترک سرمایه گذاری صنعت خاص ،منطقه ای و بین المللی  که نیز به مدیریتهای با تخصص بیشتری دارند معمولا بالاتر نیز می باشد .مطالعات انجام شده هیچ گونه همبستگی میان نسبت هزینه بالا و بازدهی خوب صندوق نشان نداده است . این یک حقیقت است .

هزینه های دلالی (Loads)

هزینه های که صندوق به واسطه های فروش سهام صندوق پرداخت می کند. آنچه که شما در این مورد نیاز دارید که بدانید این است که سراغ صندوقهای مشترک سرمایه گذاری  که واسطه های فروش دارند

نروید(Don’t buy funds with loads )

هزینه های دلالی افتتاحی (Front-End Loads )

این نوع هزینه ها از ساده ترین نوع هزینه های دلالی می باشند . شما این هزینه را هنگام خرید سهام صندوقهای مشترک سرمایه گذاری  پرداخت می کنید . به عنوان مثال اگر شمامبلغ ۱۰۰۰ دلار  در یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که هزینه های دلالی اولیه آن  ۵ درصد است سرمایه گذاری کنید ۵۰ دلار از پول شما به دلال فروش داده خواهد شد و ۹۵۰ دلار آن سرمایه گذاری خواهد شد.

هزینه های دلالی اختتامی (Back-End Loads )

این هزینه ها به هزینه های فروش عقب افتاده نیز معروف می باشد . ماهیت این هزینه ها مقداری پیچیده می باشد . شما در صورتی این هزینه ها را پرداخت خواهید کرد که سهام خود را در طول یک دوره زمانی مشخص بفروشید . یک مثال ساده از این نوع هزینه ها نرخ کامزد ۶ درصد می باشد که رفته رفته کاهش پیدامی کند تا در سال هفتم به صفر می رسد . اگر سهام خود را در سال اول بفروشید نرخ کامزد ۶ درصد و اگر در سال دوم بفروشید نرخ کارمزد ۵ درصد را پرداخت خوهید کرد و این نرخ هر سال یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد تا اینکه فروش در سال هفتم هیچ نرخ کامزدی نخواهد داشت .

بدون هزینه دلالی (“No-load” fund )

در این حالت شما هیچ نوع هزینه ای از بابت کامزد به فروشنده سهام صندوق پرداخت نمی کنید . در بساری از موارد چنین صندوقهایی مدعی هستند که پولی که از بابت کامزد از شما گرفته می شود بابت استفاده از خدمات کارگزاران برای سرمایه گذاری مناسب می باشد .باتوجه به این توصیه شما باید  بعلت استفاده از خدمات معامله گران حرفه ای بازدهی بالاتری بدست آورید . اما در خصوص این امر شواهد قابل توجهی در نشان دادن همبستگی بین این نوع هزینه ها و بازدهی بالا وجود ندارد .

خرید و فروش سهام صندوق های مشترک سرمایه گذاری

در بعضی از صندوقها این امکان برای شما وجود دارد که از طریق تماس مستقیم با صندوق ، سهام صندوق  را خریداری کنید. بعضی از صندوقها نیز سهام خود را از طریق کارگزاران ،بانکها ،موسسات مالی و نمایندگی های بیمه ها می فروشند . گفته می شود که سهام بسیاری از صندوقها را از طریق برنامه های که برای خرید بدون هزینه این سهامها تدارک دیده شده است می توان خریداری کرد (مثل سوپرمارکتهای صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ).

بسیاری از شرکتهای کارگزاری چنین سرویسهای را همراه  خدمات دیگری مثل ثبت و حسابداری سرمایه گذاری شمارا نیز ارایه می دهند .

فروش سهام این صندوقها نیز به راحتی خرید آنها می باشد . تمامی صندوقهای مشترک سرمایه گذاری سهام خود را بازخرید می کنند و مبلغ سهام شما را در طی چند روزکاری (در امریکا ۷ روز ) پرداخت می کنند .

ارزش سهام صندوق مشترک سرمایه گذاری

ارزش سهام صندوق برابر ارزش خالص داراییهای آن می باشد که معادل ارزش داراییها منهای بدهیهای صندوق تقسیم بر تعداد سهام صندوق می باشد و با اصطلاح NAV  معروف می باشد . سهام هر صندوق با ارزش   NAV د ر روزنامه ها نشان داده می شود  این ارز ش تغییر می کند ودائما در نوسان می باشد . علت نوسان این است که داراییهای صندوق مدام تغییر قیمت پیدا می کنند . هنگامی که  شما سهام صندوق را می خرید مبلغی که پرداخت می کنید برابر NAV جاری سهام و هزینه دلالی اولیه (front-end load)  می باشد و هنگامی که سهام صندوق را می فروشید مبلغ دریافتی شما برابر nav جاری سهام منهای هزینه دلالی نهایی ((back-end load  می باشد .

ضرورت تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک
دربورس کشورمان، یکی ازمشکلاتی که اکثرشرکت های پذیرفته شده به طوراعم و شرکت های سرمایه گذاری (بسته) به طوراخص با آن مواجه می باشند، کمبود نقدینگی است. افزایش سرمایه های مکررو دست و پاگیر سال های اخیر نیز خود مؤید این مــدعــا اســت. ماهیت سرمایه بازصنـدوق هـای سرمایه گذاری مشترک، مشکلات موجود سهامداران شرکت های سرمایه گذاری درخصوص پیچیدگی های افزایش سرمایه را حل می کند. ازسوی دیگر، درحال حاضر تعداد ۲۰۴ شرکت متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار می باشند وبا عـنـایت به سیاست خصوصی سازی شرکت های دولتی به ویژه بانک ها و بیمه ها، نیاز به نقدینگی دربورس اوراق بهاداردوچندان خواهد شد. جذب نقدینگی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک از طریق جذب سرمایه های خرد و حتی در بعضی موارد مقرری های ماهانه مردم ، امکان معامله هر چه بیشتر و سریع تر برروی سهام جدید بورس اوراق بهاداررا فراهم می سازد .
علا وه برمشارکت مردم کشورمان، پیش بینی می گردد سرمایه های ایرانیان فقط در آمریکا در بدبینانه ترین حالت ۳۰۰ میلیارد دلار باشد. رشد اقتصادی سال های اخیر، تورم با منحنی رشد صعودی ولی کاهنده و تثبیت نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال ، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را به سرمایه گذاری در ایران راغب نموده است. ولی از آنجا که این افراد با مکانیزم های سرمایه گذاری در ایران از جمله بورس اوراق بهادار آشنا نیستند تمایلی به این قبیل سرمایه گذاری ها از خود نشان نمی دهند. سادگی در امر قیمت گذاری سهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمک مؤثری برای سرمایه گذارانی است که امکان به روزرسانی اطلاعات و پیگیری تحولات در بورس اوراق بهاداررا ندارند.


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها