حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مدیریت کیفیت

فهرست مطالب :

پیشینه مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع

فرایند تحول

تحول استراتژیک – حرکت تعالی خواه سازمان

مدل متعالی مدیریت کیفیت جامع “TQMEX”

تاریخچه سیستمهای کیفیت در ایران

مدیریت کیفیت چیست؟

سیر تحول مفاهیم کیفیت

مشتری در فرهنگ : T.Q.M آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ T.Q.M

مشتری در فرهنگ T.Q.M

کنترل در فرهنگ T.Q.M

کیفیت در فرهنگ T.Q.M

مدیریت در فرهنگ T.Q.M

هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر

سطوح قابل قبول کیفیت

هزینه کیفیت

شاخصهای رقابتی

اصول حاکم بر سیستمهای مدیریت کیفیت

جمعبندی

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی استاندارد (ISO)

استاندارد بینالمللی ۹۰۰۰ ISO

تکامل ایزو ۹۰۰۰

ISO 9001- متن استاندارد ۲۰۰۰

نگرش فرایندی

ارتباط ۹۰۰۱ ISO با  ۹۰۰۴ ISO

سازگاری با سایر سیستمهای مدیریت

استانداردهای بینالمللی ۹۰۰۲ ISO

استاندارد بین المللی ۹۰۰۳  ISO

استاندارد بین المللی ۹۰۰۴ ISO

اقدامات لازم برای دریافت گواهینامه

از گفتار تا عمل  ISO استانداردهای سری ۹۰۰۰

شرکتهای گواهی دهنده

استقبال جهانی از استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰

نگرشی در روند کار در آمریکا و کانادا

چگونگی شروع کار

عملکرد استرالیا در زمینه استانداردهای سری ۹۰۰۰ ISO

یافته ها و نتایج

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع مقاله ها

فهرست جداول و نمودارها

نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت

جدول مقایسه نگرشهای قدیمی و جدید به کیفیت

نمودار جنبه های مختلف تشکیل دهنده کیفیت از نظر ایشی کاوا

نمودار: کیفیت « سنتی »

نمودار: کیفیت و فراگیر

هزینه کیفیت به عنوان بخشی از درآمد

جدول: شاخصهای رقابتی

ISO 2000 استانداردهای ۹۰۰۰ بسیار جالب است

تصویر مدل فرآیندی سیستم مدیریت کیفیت

نمودار ۱- رشد سه ماهه اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۰ در آمریکا و کانادا

نمودار ۲- نتایج نظرخواهی مؤسسه استاندارد استرالیا از سازمانهائی که موفق به اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۰ شده اند

نمودار ۳- مهمترین نتایج حاصله از نمودار استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ در خارج از سازمان شما چه میباشد؟

نمودار ۴- مهمترین نتایج حاصله از اجراء استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ در داخل سازمان شما چه میباشد؟

مقدمه:

مدیریت کیفیت جامع باایجاد مفاهیمی کلی باعث بهبود مداوم در یک سازمان می شود. فلسفه TQM بر روندی سیستماتیک ، منسجم ، باثبات و کلان نگر نسبت به سازمان تاکید دارد. TQMدر محیطی که مدیریت سعی در بهبود مستمر در کل سیستم وفرایندها را دارد، در گام نخست بررضایت مشتریان داخلی و خارجی تاکید می کند. مدیریت کیفیت جامع بر کاربری از تمام پرسنل به خصوص بر تیم های چند تخصصی تاکید دارد که برای بهبود عملیات در داخل سازمان تشکیل شده اند. این رویکرد بر نقطه بهینه هزینه های چرخه حیات توجه دارد و از ابزارهای اندازه گیری طبق روشهای معین برای دستیابی به شرایط مطلوب استفاده می کند.

نوع فایل: PDF

رمز : www.komakhesabdar.ir

قیمت: رایگان

ارسال کننده :میلاد عطارد
دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها