حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مالیات بر تمامی پیمانها چه مشاور و چه پیمانکار ( عمرانی و یا غیر عمرانی ) %۵ درصد می باشد و بیمه به شرح ذیل محاسبه می گردد.
۱-{ ۶% ناخالص کارکرد بعنوان حق بیمه + ۰/۶%بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا“ به میزان۶/۶% ناخالص کارکرد  ( ۱/۶% سهم پیمانکار و ۵% سهم کارفرما )}بنابر این بیمه پیمانکار در پیمان شامل مصالح  در طرحهای عمرانی    ۱.۶ درصد
۲-(۷% یک نهم + ۷% کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد)پس بیمه پیمانکار در پیمان شامل مصالح در طرحهای غیر عمرانی ۷.۷۸  درصد
۳-(۱۵% یک نهم + ۱۵% کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد)بیمه پیمانکار در  پیمان بدون مصالح  همچنین پیمانهای مشاورین  ۱۶.۶۷   درصد

نرخ ضریب پیمانهای عمرانی
۱-بودجه پروژه طرح عمرانی(منابع دولت باشد)
الف -بامصالح(یعنی تامین مصالح بعهده پیمانکارباشد)
۱.۶%سهم پیمانکار
۵%سهم کارفرما
ب-بدون مصالح(دستمزدی وبراساس فهرست بهاءنباشد)
۳.۶%سهم پیمانکار
۱۱.۴%سهم کارفرما
ج- بدون مصالح براساس فهرست بها
۱.۶%سهم پیمانکار
۵%سهم کارفرما
۲-بودجه غیرعمرانی(منابع خودشرکت کارفرما)
الف – بامصالح
۷.۷۸%سهم پیمانکار
ب-بدون مصالح(دستمزدی )
۱۶.۶۷%سهم پیمانکار


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها