حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مـقـــــــد مــه:

ازمهمترین عواملی که پیشرفت درهرفعالیت تولیدی واقتصادی راتضمین می کند تلفیق دانسته های علمی باامکانات عملی است واین امردربرخی ازرشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری می باشد . چنانکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته داشته باشیم مشاهده می نماییم که بابکارگیری تکنولوژی واستفاده ازعلوم وفنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی بطورچشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود۸۰% درصد تولیدات دامی مربوط به این کشورها میباشد و۲۰% بیست درصد دیگرتولید راکشورهای درحال توسعه دارامی باشند. این روندتولیدنسبت معکوس باجمعیت کشورها داشته و۵ میلیارد جمعیت دنیا ۲۰% تولید رادارند . لازمه تامین نیازپروتئینی این جمعیت ۵ میلیاردی بایستی ازطریق تولیدات کشورهای درحال توسعه ویاواردات ازکشورهای پیشرفته انجام گیرد.  

باتوجه به اینکه یکی ازساده ترین راههای تولیدپروتئین ازطریق شیر وفرآورده های آن میباشد  سرمایه گذاری روی این بخش تولیدی راضروری تر می سازد . همانگونه که شاهد هستیم روندواردات فرآورده های لبنی وشیرخشک ازبدو انقلاب تاکنون ازکاهش برخورداربوده وباتوجه به سیاستهای دولت مردان کشورجمهوری اسلامی ایران این وابستگی بایستی قطع گردد . درهمین راستا مراکز تولید شیر وتبدیل فرآورده های لبنی بطور چشم گیری افزایش یافته ولی این مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعیت کشورمان ومقایسه میانگین سرانه مصرف موادپروتئینی باسایرکشورهای پیشرفته کمبودچشمگیرآن رانشان می دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستای خودکفایی وبمنظور رسیدن به اهداف وسیاستهای آتی کشورطرح گاوداری شیری صنعتی ۵۰ رأسی که درذیل مشروح آن ذکرگردیده درنظر گرفته شده است .

فهرست مطالب

     عنوان

     -موضوع طرح -محل اجرای طرح-مدیریت طرح

     -سودآوری ونرخ بازده داخلی-تولیدودرآمدطرح- هزینه های جاری طرح

     -شرح هزینه های سرمایه ای

     -جدول ساختمانها وتأسیسات موردنیازطرح

     -جدول ماشین آلات وادوات موردنیازطرح

     -جدول کارکنان دائم طرح

     -جدول خریددام وارزش ریالی آن

     -جدول تغییرات دام درسالهای مختلف

     -جدول موجودی دام درپایان سال-جدول کارکنان دائم طرح

     -احتیاجات دامهای مختلف بازای راس

     -جدول محاسبه هزینه خوراک -جدول قیمت علوفه دام

     -محاسبه هزینه سوخت وبرق مصرفی

     -محاسبه هزینه تعمیرات ونگهداری

     -محاسبه هزینه استهلاک وتعمیرات ونگهداری

     -جدول شماره ۱۰ هزینه های جاری طرح

     -جدول شماره ۱۱ مقداروارزش تولیدات طرح

     -جدول جریان نقدینگی مالی پروژه

     -جدول محاسبه تحلیل هزینه وفایده -نمودارمنافع خالص تنزیل شده

      -نمودارجریان نقدینگی – منابع تأمین سرمایه

       -نتیجه گیری وبررسی وپیشنهاد

——————————————————

نوع فایل : word 2003

تعداد صفحه: ۲۷

سایز فونت : ۱۴

قیمت :‌۲۷۰۰ تومان

۲۰۰۰ تومان – خرید


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها