رابطه ریسك و بازده | حسابداری
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

فهرست مطالب پژوهش… ۱ بازده، ریسک و تنوع بخشی. ۱ مقدمه. ۱ بازده ۱ ریسک.. ۱ ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک.. ۲ تنوع بخشی. ۲ مقدمهای بر صندوق های سرمایه گذاری مشاع. ۴ بخش اول – شرکتهای سرمایه گذاری: تعریف و انواع آنها ۷ ۱- تعریف شرکت سرمایه گذاری.. ۷ ۲- انواع شرکتهای سرمایه گذاری.. ۸ بخش دوم- صندوق سرمایه گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکلگیری و ارکان صندوق. ۹ ۲- ارکان […]

*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها