حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

فهرست مطالب پژوهش… ۱ بازده، ریسک و تنوع بخشی. ۱ مقدمه. ۱ بازده ۱ ریسک.. ۱ ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک.. ۲ تنوع بخشی. ۲ مقدمهای بر صندوق های سرمایه گذاری مشاع. ۴ بخش اول – شرکتهای سرمایه گذاری: تعریف و انواع آنها ۷ ۱- تعریف شرکت سرمایه گذاری.. ۷ ۲- انواع شرکتهای سرمایه گذاری.. ۸ بخش دوم- صندوق سرمایه گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکلگیری و ارکان صندوق. ۹ ۲- ارکان […]

کامپیوتر یکی از بزرگترین موفقیت هایی است که در قرن بیستم بروز یافته است و تغییرات خاصی در صنایع و غیره ایجاد نموده است ، مع هذا استفاده از کامپیوتر ها درعمل حسابداری گسترش سریع تکنولوژی داخلی ، تحقیقات روی حسابرسی IT‌ نسبتا عقب افتاده است و ریسک های نوین برای حسابرسانی که در محیط IT کار می کنند به وجود آورده است : ریسک های حسابرسی در محیط IT […]

*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها