حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

فهرست : تفکیک بیمارستان بر مبنای خدمات تعریف و تحلیل مراکز فعالیت تعریف مراکز فعالیت مراکز فعالیت و تعیین هزینه در بخش حسابداری تجزیه و تحلیل فعالیت در مراکز فعالیت محاسبه‏ ی هزینه‏ های مرکز فعالیت تخصیص هزینه‏ های مراکز فعالیت اداری تخصیص هزینه های منبع به فعالیت ها محاسبه بهای تمام شده خدمات بهای تمام شده خدمات رادیولوژی با استفاده از روش ABC و روش تعرفه به همراه فایل […]


ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها