حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

 

مقدمـــه

کتاب راهنمایی که هم‌اکنون در اختیار کاربران محترم نرم‌افزار حــسابگـر نسخه۹ (Cyber Account) قرار گرفته است، حاوی مطالبی برای استفاده بهتر از برنامه است.
کتاب از بخش‌های اصلی مربوط به امکانات کلی و توضیح هر یک از امکانات اصلی برنامه مانند حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، حسابداری صنعتی و … تشکیل شده است. در بخش سوالات متداول (FAQ)، سوالاتی که معمولا برای کاربران پیش می‌آید پاسخ داده شده است. همچنین در بخش پیوست‌ها، لیست کلیدهای میانبر برنامه، ارتباط نرم افزار حسابگر با نرم‌افزار حقوق دستمزد و پرسنلی، زبان سوم در حسابگر چندزبانه و آموزش برنامه ویژه پخش آورده شده است. کاربران محترم، علاوه بر استفاده از کتاب راهنما، می‌توانند از متن مربوط به راهنما که در حین استفاده از برنامه قابل دسترسی است، توضیحات مربوط به همان قسمت را مشاهده نمایند.
کتاب حاضر که سعی شده است به صورت جامع و همراه با تصاویر مرتبط تهیه شود به کاربران در مراحل مختلف کارکردن با برنامه کمک می‌رساند و کاربران می‌توانند جهت توضیحات بیشتر از هر قسمت برنامه، به این راهنما مراجعه نمایند. برای آدرس‌دهی فرم‌ها، پنجره‌هایی که به دنبال هم استفاده می‌شود با علامت > از هم جدا شده‌اند. بعضی از منوها با کلیدهای میانبر قابل دسترسی است و در برخی موارد باید به صورت ترکیبی استفاده شود؛ در این گونه موارد از علامت + استفاده شده است. به عنوان مثال Shift+1 به معنای استفاده هم‌زمان این دو کلید است.
هیچگاه تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات وارد شده را فراموش نکنید. در نگهداری قفل سخت‌افزاری برنامه دقت نمایید و نسخه جدید (Build) برنامه را از وب‌سایت شرکت به آدرس www.Shygunsys.com دانلود نمایید.
از آنجایی که ارائه نسخه‌های جدید برنامه همواره مبتنی بر پیشنهادات کلیه کاربران محترم بوده است، لذا شرکت شایگان سیستم با سپاس، آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادات و راهنمایی‌های مفید کاربران گرامی از طریق پست الکترونیکی info@shygunsys.com اعلام می‌دارد.

فهرست

مقدمـــه ۱۱
فصل ۱: معرفی کلی نـرم‌افزار ۱۳
۱-۱ معرفی برنامه و امکانات کلی ۱۵
۲-۱ امکانات حسابگر (Cyber Account) 15
فصل ۲: راهنمای سریع راه‌اندازی و شروع کار با نرم‌افزار ۲۳
۱-۲ نصب برنامه ۲۵
۲-۲ تنظیمات مربوط به زبان ویندوز ۲۹
نصب KBD 30
تنظیماتی که در ۷ Windows باید انجام شود ۳۱
۳-۲ انتخاب یک شرکت ۳۲
۴-۲ ایجاد شرکت ۳۴
۵-۲ معرفی بانک‌ها، مشتریان، فروشندگان، هزینه‌ها و سایر حساب‌ها ۴۱
۶-۲ معرفی انبارها ۴۵
۷-۲ گروه‌بندی و معرفی کالاها ۴۶
۸-۲ معرفی دسته‌ چک‌ها ۴۸
۹-۲ سند افتتاحیه و موجودی ابتدای دوره کالاها ۴۹
روش صدور سند حسابداری ۴۹
۱۰-۲ روش صدور رسید انبار ۵۳
۱۱-۲ تعریف محل‌ها ۵۵
۱۲-۲ روش تعریف شرایط ارسال ۵۷
۱۳-۲ تنظیمات پیوست ۵۸
فصل ۳: عملیات مالی و حسابداری ۵۹
۱-۳ معرفی حساب‌ها ۶۱
تعریف گروه‌بندی حساب‌ها – روش اول ۶۱
معرفی حساب‌های معین ۶۴
معرفی حساب‌های تفصیلی ۶۵
تعریف گروه‌بندی حساب‌ها – روش دوم ۶۶
نوع حساب‌ها ۷۱
برگه تسهیم هزینه ۷۷
۲-۳ حساب‌های تفصیلی شناور ۷۷
۱-۲-۳ تعریف گروه تفصیلی شناور ۷۸
۲-۲-۳ معرفی تفصیلی شناور ۷۸
۳-۳ مراکز هزینه ۸۱
۴-۳ امور خزانه‌داری و دفتر چک ۸۲
۱-۴-۳ دفتر چک‌های دریافتنی ۸۲
۲-۴-۳ چک‌های پرداختنی ۸۶
۳-۴-۳ سقف چک‌های دریافتی از جاری‌های شخصی و از جاری‌های دیگران ۸۷
۵-۳ دفتر قسط ۹۴
۶-۳ سند حسابداری ۹۶
۷-۳ پیوست فایل به سند حسابداری ۹۹
۸-۳ سند موقت ۱۰۰
۱-۸-۳ صدور سند موقت ۱۰۱
۲-۸-۳ قطعی کردن سند موقت ۱۰۱
۳-۸-۳ دریافت سند موقت از فایل ۱۰۲
۹-۳ قطعی کردن اسناد حسابداری ۱۰۲
۱۰-۳ خارج نمودن اسناد ثبت شده از حالت قطعی (برگشت اسناد ثبت‌شده) ۱۰۳
۱۱-۳ مرتب کردن اسناد حسابداری ۱۰۳
۱۲-۳ ترکیب اسناد حسابداری ۱۰۳
۱۳-۳ مرتب کردن اسناد بر اساس بدهکار و بستانکار ۱۰۴
۱۴-۳ دریافت و پرداخت وجه ۱۰۵
۱-۱۴-۳ برگ دریافت وجه ۱۰۵
۲-۱۴-۳ برگ پرداخت وجه ۱۰۶
۱۵-۳ محاسبه راس ۱۰۷
۱۶-۳ حساب‌های مرتبط (پیش‌فرض‌های سیستم) ۱۰۸
۱۷-۳ عطف‌های صدور سند ۱۰۹
۱۸-۳ سیستم چند ارزی در حسابگر (Cyber Account) 111
۱۹-۳ عملیات پایان دوره مالی، بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید ۱۱۳
فصل ۴: معرفی کالا و انبارها ۱۱۹
۱-۴ معرفی انبارها ۱۲۱
۲-۴ واحدهای شمارش ۱۲۲
۳-۴ گروه‌بندی و معرفی کالاها ۱۲۲
۱-۳-۴ اطلاعات کلی کالاها ۱۲۴
۲-۳-۴ برگه اطلاعات جزیی کالا ۱۲۶
۳-۳-۴ پیوست کالا ۱۲۶
۴-۳-۴ کاردکس کالا ۱۲۷
۵-۳-۴ بارکد ۱۲۸
۶-۳-۴ حساب‌های مرتبط کالا ۱۲۸
۷-۳-۴ کالاهای مشابه ۱۲۸
۸-۳-۴ کالاهای پیشنهادی ۱۲۸
۹-۳-۴ کالاهای جایزه ۱۲۹
۱۰-۳-۴ مشخصه کالا ۱۳۰
۱۱-۳-۴ ارتباط کالاهای معرفی شده با گروه‌بندی مربوط به آن کالا ۱۳۲
فصل ۵: انبارداری ۱۳۷
۱-۵ ورود کالا به انبار ۱۳۹
۲-۵ خروج کالا از انبار ۱۴۰
۳-۵ انتقال بین انبارها ۱۴۱
۴-۵ انبارگردانی پایان دوره ۱۴۲
فصل ۶: انواع فاکتور و سفارشات ۱۴۵
۱-۶ فاکتور خرید و فاکتور فروش ۱۴۷
۲-۶ پیوست در فاکتورها ۱۴۹
۳-۶ اضافه کردن عکس به فاکتور ۱۵۰
۴-۶ پرداخت سریع ۱۵۲
۵-۶ مدیریت فیلدهای فاکتور ۱۵۵
۶-۶ تخفیف و هزینه در فاکتورها ۱۵۶
۷-۶ سرشکن کردن هزینه‌ها ۱۵۷
۸-۶ کپی فاکتورها ۱۶۰
۹-۶ سررسید فاکتورها ۱۶۰
۱۰-۶ تسویه فاکتورها (ارتباط بین فاکتورها و دریافت/پرداخت‌ها) ۱۶۰
۱۱-۶ سریال و گارانتی کالاها ۱۶۲
۱۲-۶ ارسال ۱۶۵
۱۳-۶ فاکتورهای سریع ۱۶۹
۱۴-۶ سفارش خرید ۱۷۰
۱۵-۶ پیش فاکتور فروش ۱۷۰
۱۶-۶ سفارش فروش ۱۷۱
۱۷-۶ برگشت از خرید و برگشت از فروش ۱۷۳
۱۸-۶ افزایش، کاهش و جایگزینی قیمت‌ها ۱۷۳
۱۹-۶ تغییر قیمت سطوح قیمت به صورت لیست ۱۷۴
۲۰-۶ فی پیش‌فرض در فاکتورها ۱۷۵
۲۱-۶ تعریف انواع دسته‌بندی فاکتورها ۱۷۵
۲۲-۶ هزینه ثابت در فاکتورها (مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) ۱۷۷
فصل ۷: حسابداری صنعتی ۱۷۹
۱-۷ تعاریف اولیه ۱۸۱
۲-۷ تسهیم هزینه‌ها ۱۸۲
۳-۷ رسید انبار تولید ۱۸۳
۴-۷ حقوق کارمزدی ۱۸۳
۵-۷ محاسبه قیمت تمام‌شده ۱۸۴
۶-۷ گزارش محاسبه مقدار مواد اولیه برای تولید ۱۸۵
۷-۷ تغییر قیمت محصولات از روی ریز مواد ۱۸۶
۸-۷ امکان تجزیه در حسابگر صنعتی ۱۸۶
فصل ۸: گزارشات و طراحی‌ها ۱۸۹
۱-۸ نکات عمومی مشترک در همه گزارش‌ها ۱۹۱
۲-۸ گزارش‌های حساب‌های دریافتنی ۱۹۳
۳-۸ گزارش‌های حساب‌های پرداختنی ۱۹۷
۴-۸ گزارش‌های عمومی حسابداری ۱۹۷
۵-۸ گزارشات اقلام موجودی ۱۹۹
۶-۸ گزارش‌های مراکز هزینه ۲۰۱
۷-۸ گزارشات کلی شرکت ۲۰۱
۸-۸ گزارشات حسابداری صنعتی ۲۰۱
۹-۸ تهیه گزارشات سه‌ماهه دارایی ۲۰۲
۱۰-۸ گزارش‌های حساب در یک نگاه، کالا در یک نگاه، شرکت در یک نگاه ۲۰۳
۱۱-۸ جستجو و بازیابی ۲۰۴
۱۲-۸ جستجو و بازیابی ۲ ۲۰۵
۱۳-۸ گزارش صفحه نمایش دفتر معین حساب‌ها ۲۰۵
۱۴-۸ گزارش وضعیت مشتری و کالا ۲۰۶
۱۵-۸ گزارش وضعیت حساب و حساب‌های تفصیلی شناور ۲۰۸
۱۶-۸ طراحی فرم و گزارش در حسابگر ۲۰۹
فرمول نویسی در هنگام طراحی گزارشات ۲۲۰
۱۷-۸ نمودارهای سه‌بعدی ۲۲۰
۱۸-۸ گزارش‌های پارامتریک ۲۲۴
۱۹-۸ گزارش‌های Fast Report 228
فصل ۹: امکانات جانبی و تبادل اطلاعات ۲۳۹
۱-۹ پشتیبانی اطلاعات ۲۴۱
۲-۹ بازیابی اطلاعات ۲۴۲
۳ –۹ ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها ۲۴۲
۴-۹ ارسال و دریافت چک‌ها ۲۴۴
۱-۴-۹ ارسال چک‌ها ۲۴۴
۲-۴-۹ دریافت چک‌ها ۲۴۵
۵-۹ دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر ۲۴۷
۶-۹ ارسال اطلاعات به اکسل ۲۴۸
۷-۹ متون کمکی ۲۴۸
۸-۹ هشدار وضعیت چک‌ها، دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات ۲۴۹
۹-۹ ارسال پیام ۲۵۲
۱۰-۹ دفتر تلفن ۲۵۲
۱۱-۹ چاپ بارکد ۲۵۳
۱۲-۹ تنظیم رنگ‌ها و متن‌ها ۲۵۶
۱۳-۹ استفاده از تصویر زمینه (Background) 256
۱۴-۹ فیلدهای اضافی ۲۵۷
۱۵-۹ تعریف نوار ابزار (Toolbar) 258
۱۶-۹ تنظیمات ترازو Digi 259
۱۷-۹ ارسال پیام کوتاه از طریق مودم GSM 260
۱۸-۹ ارسال پیام کوتاه از طریق پنل پیامک ۲۶۱
فصل ۱۰: مدیریت سیستم و امنیت اطلاعات ۲۶۷
۱-۱۰ تغییر نام کاربری و رمز ورود مدیر سیستم ۲۶۹
۲-۱۰ معرفی یک کاربر جدید ۲۷۰
۳-۱۰ تعریف محدودیت برای کاربران ۲۷۱
۴-۱۰ محدودیت برای گروه‌های کاربران ۲۷۲
۵-۱۰ تعیین سطوح دسترسی به رکوردها ۲۷۳
۶-۱۰ پارامترهای مدیریتی ۲۷۳
۷-۱۰ گزارش گرفتن از فعالیت‌های کاربر و عملیات انجام‌شده کاربران ۲۷۶
۸-۱۰ گزارش از ریز عملیات کاربران ۲۷۶
۹-۱۰ برگشت اسناد ثبت شده ۲۷۷
۱۰-۱۰ دسترسی به فاکتورها و اسناد ۲۷۷
فصل ۱۱: پارامترهای برنامه ۲۷۹
۱-۱۱ پارامترهای عمومی ۲۸۱
۲-۱۱ پارامترهای حسابداری ۲۸۳
۳-۱۱ پارامترهای خرید و فروش ۲۸۸
۴-۱۱ پارامترهای ثبت اطلاعات ۲۹۵
۵-۱۱ پارامترهای هشدار ۲۹۵
۶-۱۱ پارامترهای گزارشات ۲۹۶
۷-۱۱ پارامترهای حسابداری صنعتی ۲۹۹
۸-۱۱ پارامترهای صندوق‌های پرفروش ۳۰۰
۹-۱۱ پارامترهای سریال کالا ۳۰۱
۱۰-۱۱ پارامترهای دفتر قسط ۳۰۲
۱۱ – ۱۱ پارامترهای توزین ۳۰۲
فصل ۱۲: سوالات متداول (FAQ) 303
فصل ۱۳: پیوست‌‌ها ۳۱۱
۱-۱۳ لیست کلیدهای میانبر ۳۱۳
۲-۱۳ ارتباط نرم‌افزار حسابگر با حقوق دستمزد و پرسنلی و حسابداری اموال ۳۱۵
۳-۱۳ نوع حساب‌ها ۳۱۵
۴-۱۳ سایر محصولات شرکت شایگان‌سیستم ۳۱۷
فصل ۱۴: پیوست‌ها-زبان سوم در حسابگر چندزبانه ۳۲۱
زبان سوم (امکان حسابگر نسخه ۹ چندزبانه) ۳۲۳
فصل ۱۵: پیوست‌ها-برنامه سهام ۳۲۷
۱-۱۵ مقدمه ۳۲۹
۲- ۱۵ ارزش برگه‌های سهام قابل خرید و فروش ۳۲۹
۳-۱۵ فروش سهام ۳۳۰
۴-۱۵ خرید سهام ۳۳۱
۵-۱۵ تسهیم سود و زیان به نسبت روز/سهم در پایان دوره مالی ۳۳۳
۶-۱۵ تنظیم طرف حساب‌ها ۳۳۵
فصل ۱۶: پیوست‌ها-راهنمای نسخه ۹ ویژه پخش ۳۳۷
۱-۱۶ مدیریت تخفیفات ۳۴۰
۱-۱-۱۶ تخفیفات بر اساس کل فاکتور ۳۴۰
۲-۱-۱۶ تخفیفات بر اساس ردیف کالاها ۳۴۲
۳-۱-۱۶ پارامترهای تخفیفات و سیاست‌های فروش ۳۴۴
۲-۱۶ مدیریت پورسانت ۳۴۵
۱-۲-۱۶ معرفی گروه فروشنده‌ها ۳۴۵
۲-۲-۱۶ معرفی انواع فروشنده‌ها ۳۴۶
۳-۲-۱۶ معرفی فروشنده‌ها ۳۴۶
۴-۲-۱۶ قوانین کمیسیون ۳۴۷
۵-۲-۱۶ محاسبه کمیسیون ۳۴۹
۶-۲-۱۶ پارامترهای محاسبه کمیسیون و فروشنده‌ها ۳۵۲
۳-۱۶ ارتباط با Pocket PC 352
۱-۳-۱۶ تنظیمات Pocket PC 352
۲-۳-۱۶ دریافت فاکتور از Pocket PC 357
۳-۳-۱۶ دلایل عدم ویزیت ۳۵۸
۴-۳-۱۶ دریافت برگه دریافت وجه از Pocket PC 358
۴-۱۶ نقشه ۳۵۹
۱-۴-۱۶ تعریف مسیرها ۳۵۹
۲-۴-۱۶ تعریف نقاط مسیر برروی نقشه ۳۵۹
۳-۴-۱۶ ایجاد زمان‌بندی مسیر ۳۶۰
۴-۴-۱۶ مشاهده زمان‌بندی مسیر ۳۶۰
۵-۴-۱۶ مسیر پیموده شده ۳۶۰
۶-۴-۱۶ مشاهده زمان‌بندی مسیر براساس حساب ۳۶۰
۷-۴-۱۶ وضعیت فعال PPC 360
۵-۱۶ برگه دریافت لیست ۳۶۱
فصل ۱۷: پیوست‌ها-آموزش نصب و راه اندازی Pocket Cyber 365
۱-۱۷ پیش‌نیازها ۳۶۷
۱-۱-۱۷ نصب .Net FrameWork در سیستم سرور ۳۶۷
۲-۱-۱۷ فعال‌کردن IIS (Internet Information Service) 367
۳-۱-۱۷ نصب برنامه همسان ساز شایگان سیستم (Shygun Sync Service) 369
۴-۱-۱۷ نصب برنامه PPC در تبلت ۳۷۰
۵-۱-۱۷ ارتباط Pocket Pc با Cyber Account 376
۲-۱۷ راهنمای استفاده از PPC 378
۱-۲-۱۷ صدور فاکتور ۳۷۹
۲-۲-۱۷ لیست حساب‌ها ۳۸۴
۳-۲-۱۷ منوی انبارگردانی ۳۸۶
۴-۲-۱۷ نقشه ۳۸۷
۵-۲-۱۷ یادآور ۳۸۹
۶-۲-۱۷ گزارشات ۳۸۹
۷-۲-۱۷ بروزرسانی ۳۹۰


دانلود
رمز : www.komakhesabdar.ir


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها