حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

فهرست:

استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

استفاده کنندگان برون سازمانی

سرمایه گذاران

فروشندگان کالاها و خدمات

گزارشهای حسابداری

صورت های مالی

گزارشهای مالی خاص

گزارش های برون سازمانی در مؤسسات تولیدی

گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته چیست؟

گزارش خلاصه سود و زیان چیست؟

ترازنامه در مؤسسات تولیدی

گزارشهای درون سازمانی در مؤسسات تولیدی

استفاده کنندگان اطلاعات مالی

انواع گزارش های حسابداری

بخش کالای ساخته شده

روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری براساس ابعاد

نتیجه گیری براساس فرضیات

شرح مختصر : این تحقیق به بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی ، با مبانی نظری گزارشگری مالی ( چارچوب نظری ) در ایران می پردازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان تحقق اهداف مبانی نظری گزارشگری مالی ( چارچوب نظری ) ، در صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری مالی ایران می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ، اهداف گزارشگری مالی مندرج در مبانی نظری گزارشگری مالی را بصورت مطلوب فراهم نمی نماید . همچنین از نتایج دیگر این تحقیق می توان به این مطلب اشاره نمود که صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری ، ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در مبانی نظری گزارشگری مالی را بصورت مطلوب فراهم می نماید . این فصل کلیات تحقیق است که در ابتدا موضوع تحقیق در قالب سوال آغازین مطرح می شود بعد به سراغ بیان مسئله می رویم که شامل سه قسمت است در قسمت اول چرای مسئله مورد بررسی قرار می گیرد در قسمت دوم اشاره ای به نتایج تحقیقاتی که قبلاً انجام شده داریم و در قسمت سوم به موضوع می پردازیم. بررسی استفاده کنندگان، از اطلاعات مالی و گزارش های حسابداری در بانک کشاورزی شهرستان بروجرد. اشخاص و مراجعینی که حق دارند از سیستم حسابداری یک مؤسسه اطلاعاتی را دریافت کنند، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نامیده می شوند که شامل ابعادی چون استفاده کنندگان درون و بیرون سازمانی هستند. محصول هر سیستم حسابداری اطلاعات متعدد و متنوعی در شکل ها و قالب های گوناگون است که اصطلاحاً گزارش های حسابداری نامیده می شود کهش امل ابعادی چون گزارش های درون و برون سازمانی است. و سپس اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف تحقیق مطرح می شود بعد از آن فرضیه های تحقیق بیان می شود و در پایان تعریف عملیاتی را مطرح می نمایم با مطالعه این فصل می توانیم اطلاعات مناسبی نسبت به تحقیق به دست آوریم.

—————————————

نوع فایل : PDF

منبع: www.prozhe.com

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها